Dansk

Et af de største akkrediterede skorstens-testcentre

Prøvning af fastbrændselskedler

Akkrediteret prøvning fastbrændselskedler, manuelt og automatisk fyret, med nominel ydelse op til 500 kW iht. EN 303-5.

 

Typisk prøåvningssekvens for automatisk fyret kedel:

• Trykprøvning på vandside
• Lækage forbrændingssystem
• Elektrisk energiforbrug
• Strømningsmodstand vandside
• Overfladetemperaturer
• Sikkerhedsprøvning: Hurtigt fald af varmeforbrug
• Sikkerhedsprøvning: Strømsvigt
• Sikkerhedsprøvning: Ustabilt tryk i forbrændingskammer
• Sikkerhedsprøvning: Optændingsfejl
• Sikkerhedsprøvning: Indfødning nedluking
• Sikkerhedsprøvning: Blokeret indfødning
• Sikkerhedsprøvning: Ingen forbrændingsluft
• Virkningsgrad og emissioner ved nominel ydelse
• Virkningsgrad og emissioner ved lavlast
• Krav til sikkerhed og design
• Dimensioner og tolerancer

 

 

  

Kontakt os

Skriv din forespørgsel og vi vil vende tilbage til dig så hurtigt som muligt