CE PRØVNING AF REPARATIONSMØRTEL FOR REPARATION AF MUREDE SKORSTENE

Akkrediteret typeprøvning i henhold til Kiwa retningslinier.

Typisk prøvningssekvens for reparationsmørtel:

  • Opbygning af utæt muret skorsten
  • Ældning af skorstenen ved varmebelastning
  • Sodning af skorsten
  • Påføring af reparationsmørtel
  • Lækagemåling
  • Termisk prøvning
  • Fejetest
  • Mekanisk trykstyrke
  • Partikelstørrelsesfordeling ved sigtning