CE PRØVNING AF RUMFORSEGLEDE AFTRÆK

Akkrediteret typeprøvning i henhold til EN 14989-2.

Typisk prøvningssekvens for et rumforseglet aftræk:

 • Mekanisk trækstyrke
 • Sideværts nedbøjningsstyrke
 • Vindbelastning
 • Termisk prøvning
 • Lækagemåling røgkanal
 • Lækagemåling luftkanal
 • Regnvandsindtrængen
 • Termisk modstand
 • Strømningsmodstand
 • Vanddampsdiffusion
 • Dimensioner og tolerancer