AKKREDITERING

Danak akkreditering
En DANAK akkreditering er ikke kun en dansk godkendelse, men er også en europæisk og global godkendelse.

DANAK har underskrevet aftaler med ILAC og IAF om global gensidig anerkendelse af rapporter og certifikater med DANAKs akkrediteringssymbol.

 

 

 

ChimneyLab Europe ApS

ChimneyLab Europe ApS er DANAK-akkrediteret for prøvning af skorstene,  foringer, røgrør, regnhætter, røgsugere, fastbrændselskedler og ventilationskanaler.

Vi er DANAK-akkrediteret under akkreditering 501.
Typeprøvning hos ChimneyLab Europe ApS er din garanti for høj kvalitet og sikkerhed.

Akkreditering er et system, der skal skabe mere tillid til de ydelser, som en akkrediteret virksomhed leverer.

Når virksomheden lever op til kravene for at være akkrediteret, kan både andre virksomheder, myndigheder og kunder have større tillid til, at kvaliteten fra virksomhedens side bliver som forventet. Virksomheden bliver bedømt på de krav, der gælder for netop denne type af virksomhed. Akkreditering er i Danmark lovgivningsmæssigt baseret på en EU-forordning, som er implementeret med bekendtgørelser om akkreditering af virksomheder (BKG 913 af 25. september 2009) og om udpegning af et nationalt akkrediteringsorgan (BKG 1230 af 11. december 2009).

 

Internationale standarder

Det overordnede grundlag for akkrediteringsarbejdet er internationalt anerkendte akkrediteringsstandarder, der er ens for de lande, hvor de er gældende.

DANAK tilføjer så akkrediteringsbestemmelser, der vedrører den konkrete anvendelse af standarderne. Disse bestemmelser er baseret på krav fra internationale organisationer som EA, IAF og ILAC. Desuden udsender DANAK akkrediteringsmeddelelser med holdninger til og praktisk information vedrørende akkreditering.