CE PRØVNING AF VENTILATIONSKANALER

Akkrediteret måling på ventlationssystemer. Styrke og lækagemåling på cirkulære og rektangulære ventilationskanaler prøves iht. EN 12237 og EN 1507.

Prøvningsrapporter kan danne grundlag for typegodkendelse i flere europæike lande.

Se liste over standarder for prøvning af ventilationskanaler her>

Med stadig strengere krav vedr. bygningers energitab og energiforbrug, kan det være vigtigt for producenter af ventilationskaneler at dokumentere deres produkters tæthed.

Fordele

  • Akkrediteret typeprøvning til faste priser og med overholdte tidsfrister   
  • Komplet prøvningsomfang eller enkelte prøvninger
  • Høj faglig kvalitet
  • Tæt dialog med vores kunder
  • Mulighed for prøvningsrapporter på en række europæiske sprog
     

Se en typisk prøvningssekvens iht. EN 1507 and EN 12237 her>