CE PRØVNING AF RUMFORSEGLEDE TERMINALER

Akkrediteret typeprøvning i henhold til EN 14989-1.

Typisk prøvningssekvens for en rumforseglet teminal:

 

 • Mekanisk trykstyrke
 • Vindbelastning
 • Lækagemåling røgkanal
 • Lækagemåling luftkanal
 • Termisk prøvning
 • Termisk modstand
 • Regnvandsindtrængen
 • Terminal strømningsmodstand
 • Terminal aerodynamiske egenskaber ved vind
 • Modstand for til-isning
 • Modstand af indtrængning af fremmede objekter
 • Dimensioner og tolerancer